Jan Řeháček, DiS.

Jan Řeháček je zástupcem v Komisi pro cestovní ruch Rady města Pardubic za Pirátskou stranu. Je dlouholetým jednatelem Klubu přátel Pardubicka a tento zapsaný spolek pořádá každoročně téměř stovku akcí nejen pro své členy, ale řada z nich je určena i pro širokou veřejnost. Sám se aktivně podílí na přípravě a pořádání téměř poloviny z nich. Dlouhodobě se zajímá o aktuální dění v Pardubicích. Od roku 2007 pořádá pro veřejnost cyklus přednášek a besed o Pardubicích s názvem Hovory o Pardubicku, pořádá komentované vycházky po městě, exkurze po zajímavých místech Pardubic.

Je autorem publikace „Sametová revoluce v Pardubicích“, autorem knihy „Od Pardubic k Českomoravskému pomezí“, spoluautorem publikací „Historie pardubických městských částí“, „Zač je Pardubický perník“, „Pardubické městské řeky, mlýny a mosty“ a dalších. Je redaktorem časopisu „Vlastivědné listy Pardubického kraje“, který seznamuje čtenáře se zajímavostmi, historií či osobnostmi kraje, je spoluautorem projektu Pardubický Slavín, který mapuje významné osobnosti a jejich hrobová místa na všech pardubických hřbitovech a spoluautorem projektu „Městská naučná stezka“, který seznamuje návštěvníky města se zajímavostmi architektury Pardubic. Zajímá se o dění v regionu, zejména o historii, rozvoj města, o politické dění ve městě, o dopravní témata. Aktivně působí v rámci Iniciativy Přírodní park Červeňák.

Navrhni úpravu