Bc. et Bc. Ivana Böhmová

Ivana Böhmová (* 6.ledna 1987 v Pardubicích). Členka Pirátské strany od května 2018. Od září 2019 předsedkyně MS Pardubicko.

Zastupitelka a členka komise pro výchovu a vzdělávání v Pardubicích. V rámci zastupitelského klubu se věnuje především oblasti vzdělávání a sportu, blízká jsou jí také témata kultura a životní prostředí.

Vystudovala střední ekonomické Lyceum v Liberci, poté získala bakalářský titul na fakultě humanitních studií na UK. Během rodičovské dovolené absolvovala obor učitelství pro mateřské školy na UHK. V oblasti pedagogiky působila jako pedagožka či lektorka, v současné době pracuje jako asistentka pedagoga v malé inovativní základní škole.

V Pardubicích spoluzakládala občanské sdružení Město na kole (nyní zapsaný spolek), které se zabývá udržitelnou městskou mobilitou. Je členkou výkonné rady spolku. Do veřejného života Pardubic se zapojuje také prostřednictvím pořádání veřejných akcí (v poslední době především shromáždění “milion chvilek pro demokracii”). K Pirátům v Pardubicích se připojila v lednu roku 2018 v průběhu vzniku místní buňky.

Navrhni úpravu