Mgr. Bohdan Šeda

Bohdan Šeda (* 13. ledna 1974) je příznivcem Pirátské strany a Strany zelených. Bohdan se narodil v Pardubicích kde také většinu života žije a kde je doma.

Vystudoval Střední průmyslovou školu stavební v Hradci Králové a Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze obor Dějiny umění, kde získal magisterský titul. V současnosti je doktorandem a externím vyučujícím na Ústavu historických věd Filozofické fakulty Univerzity Pardubice. Jeho zájmem jsou především dějiny architektury, dějiny stavební kultury a průzkumy historických staveb.

Pracoval jako odborný pracovník v Národním památkovém ústavu v Pardubicích, byl jednatelem malého knižního nakladatelství a pracoval v reklamní agentuře. V současnosti je společníkem firmy zaměřené na stavebněhistorické průzkumy a poradenství v oblasti památkové péče.

Nikdy nabyl členem žádné politické strany. V letech 2002-2006 byl členem zastupitelstva Městského obvodu Pardubice I. zvolený jako nezávislý za sdružení pro Pardubice. V letech 2002-2018 kandidoval do Zastupitelstva města Pardubic za Pardubáky. Byl postupně členem následujících komisí Rady města Pardubic: Komise pro architekturu a urbanismus, Kulturní komise, Komise pro cestovní ruch.

Je členem Muzejního spolku v Pardubicích, zakládajícím členem Sdružení pro stavebněhistorický průzkum a zakládajícím členem pardubického projektu Offcity. Angažoval se v aktivitách za zachování pardubické reálky a v Iniciativě Mlýny městu. K jeho zálibám patří historie, literatura, život. Sportu neholduje, rekreačně plave, vesluje a pádluje.

Navrhni úpravu