Ing. Aneta Jelínková

Aneta Jelínková (* 23. května 1983 v Hradci Králové) je registrovanou příznivkyní Pirátské strany.

Aneta vystudovala bakalářský obor marketing obchodu a služeb na Západočeské univerzitě v Plzni a pokračovala v oboru Hospodářská politika a správa na Univerzitě Pardubice, kde získala inženýrský titul. V průběhu studia se zabývala převážně dotační politikou a neziskovým sektorem.

V současnosti je na mateřské dovolené. Pracovala jako vedoucí obchodního oddělení v Rozvojovém fondu Pardubice a.s., který zodpovídal za program Arény, produkční činnost a propagaci Machoňovy pasáže. Aktivně se podílela na komunitním projektu sdílených kol Rekola v Pardubicích i Hradci Králové.

Vidí smysl v komunitním přístupu plánování a podporuje veškeré aktivity podporující soudržnost rodiny.

Navrhni úpravu