☃️ Report - zastupitelstvo leden 2023

2. února 2023
☃️ Report - zastupitelstvo leden 2023

Vedení města ZRUŠILO zveřejňování detailních informací o svojí činnosti, jak tomu bylo posledních 8 let. Pravidelná zpráva o činnosti města obvykle obsahovala každodenní program primátora a jednotlivých náměstků. Členové zastupitelstva měli možnost zjistit, nad jakou problematiku a s kým se v uplynulém měsíc členové vedení města setkali. Pro zastupitele se jednalo o základní přehled toho, na čem členové rady pracují a kam město směřuje. Považujeme to za známku jisté bezradnosti, ale podle vedení města budou diskuse lépe odsýpat, když se nebudeme tolik ptát.

Kolegům radíme vzít si příklad z otevřeného kalendáře Primátora Hřiba nebo nově zvoleného prezidenta Petra Pavla, který svůj kalendář sdílí nejen se zastupiteli, ale i s veřejností a novináři.

V minulém volebním období se na základě návrhu našeho zastupitele Vojty Jirsy dohodlo, že město bude usilovat o PARKOVACÍ MÍSTA PRO REZIDENTY v parkovacím domě za Domem hudby (výměnou za městské pozemky). Nové vedení tuto dohodu ZRUŠILO, tato parkovací místa nebude řešit, prý stačí plocha vedle Enteria arény. Parkování v době hokejového a fotbalového zápasu bude lahůdka. Chtěli jsme, aby místa sloužila hlavně lidem z centra jako náhrada těch, které by se zrušily například po rekonstrukci ulic v historickém centru města.

Hlasovalo se o revitalizace Brány borců - zdrželi jsme se. Vedení předložilo další návrh, co se zanedbanou památkou, na kterou se jaksi zapomnělo v rámci rekonstrukce fotbalového stadionu. Dlouhodobě tvrdíme, že podoba přestavby by měla vzejít z architektonické soutěže. Rádi bychom, aby brána borců byla živým místem nejen v době fotbalových mačů, ale každý den. K návrhu se nevyjádřil ani odbor hlavního architekta, ani komise pro urbanismus a architekturu. Tu totiž už město ani nemá, současná koalice ji ZRUŠILA.

Předražená projektová dokumentace na ZŠ v TGM. Tento projekt jsme kritizovali již v minulosti. Jedná se o naprosto nekoncepčně umístěnou školu v areálu Masarykových kasáren. Nyní se musel navýšit rozpočet na projektovou dokumentaci z očekávaných 16 milionů Kč, na 27 milionů. Dle našeho odborného odhadu by neměly náklady na dokumentaci přesáhnout 20 milionů Kč. Vedení města, přesto že to nebylo nutné, zvolilo projektování metodou BIM. Tím byla zakázka výrazně prodražena a byl výrazně omezen okruh potenciálních dodavatelů.

Radnímu panu Lejhancovi připadá, že v přístřešku u nádraží je málo kol a chtěl by vymyslet, na co jiného by se dal prostor pro cyklostojany využít. Za nás tomu říkáme jasné NE - raději podpoříme návrh kolegy Kvaše, na zrealizování tzv. amsterdamského dnu, kdy se prostor vyčistí od nepojízdných kol.

Populistický volební slib, že se nezdraží MHD, dodržen nebude. Zvýší se cena jednorázových jízdenek.

První letošní zastupitelstvo nám tedy ukázalo spoustu rušení, navyšování nákladů, ale také to, že současné vedení má čtvrtého partnera v podobě SPD, kteří ji podpořili v zásadních bodech.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Novým zastupitelem Pardubic se stane Dominik Bečka, nahradí Ivanu Böhmovou

Novým zastupitelem Pardubic se stane Dominik Bečka, nahradí Ivanu Böhmovou

Do pardubického zastupitelstva na březnovém zasedání vstoupí Dominik Bečka. 31letý manažer finančních rizik naváže na své tříleté působení na prvním obvodu, věnovat se bude hlavně rozpočtu a kvalitě veřejného prostoru v centru Pardubic. V zastupitelských lavicích nahradí Ivanu Böhmovou v opozičním klubu Pirátů.

🎄🌨REPORT - ZASTUPITELSTVO PROSINEC 2022

🎄🌨REPORT - ZASTUPITELSTVO PROSINEC 2022

💶 Hlavním bodem včerejšího programu byl rozpočet na rok 2023. Popsali bychom ho jako konzervativní, bez nečekaných investic. Náš postoj k rozpočtu nebyl přímo kritický, ale spíše zdrženlivý. Štěstím v neštěstí jsou vyšší daňové příjmy a daří se tak pokrýt všechny nutné výdaje na provoz Pardubic.

🍁🌫 REPORT ZASTUPITELSTVO - LISTOPAD 2022

🍁🌫 REPORT ZASTUPITELSTVO - LISTOPAD 2022

Vítáme příznivce pardubické komunální politiky do nového volebního období. Jednou z novinek je, že zasedání ZMP se bude konat v pondělky místo dosavadních čtvrtků, důležité je to zejména pro ty z vás, kteří se budete chtít osobně zúčastnit diskuse.