🍂 REPORT USTAVUJÍCÍ ZASTUPITELSTVO ŘÍJEN

20. října 2022
🍂 REPORT USTAVUJÍCÍ ZASTUPITELSTVO ŘÍJEN

Dnes budeme přehazovat jména lopatou, tolik jich bude...

Jak dopadly volby asi víte - nová koalice má tu nejtěsnější většinu 20 hlasů a je složená z hnutí ANO, ČSSD alias Žijeme Pce a Společně Pce (sdružující několik poměrně nesourodých subjektů). V opozičních lavicích bude sedět hnutí SPOLU, Piráti, Naše Pce a komunisty vystřídalo hnutí SPD.

Volba Primátora a jeho náměstků proběhla tajně a hned tu máme spekulaci
Počet hlasů kupodivu neodpovídal rozložení koalice vs. opozice. Nový primátor Jan Nadrchal (ANO) byl zvolen počtem 21 hlasů. To znamená, že se někdo buď spletl nebo si za svou podporu stihl něco vyjednat.

  • Náměstkové (to jsou společně s primátorem jediní, kteří budou svoji funkci vykonávat jako placený full time job), budou čtyři:
    Jakub Rychtecký, René Živný, Jiřina Klčová, Jan Hrabal
  • Radu doplní řadoví členové František Brendl, Štěpánka Fraňková, Martin Charvát, Otakar Janecký, Jiří Lejhanec a Jiří Rejda
  • V rámci tzv. grilování, se náš Vojtěch Jirsa ptal na několik rozjetých projektů: Labská stezka, Bělobranské náměstí, Náhrdelník Chrudimky a Starou vojenskou plovárnu. Ostatní zastupitelé, zvláště z řad SPOLU, se dotazovali na dílčí věci z agend a gescí nových náměstků. Padaly i dotazy na odborné předpoklady a zkušenosti. U některých náměstků byly odpovědi až úsměvně vyhýbavé a amatérské. Snad se Oni-ví-kdo rychle sžijí s novými funkcemi!
  • Karel Haas (SPOLU) pak vznesl zajímavé dotazy na nelogičnost rozdělení gescí, které způsobí, že jednomu odboru budou nadřazeni až tři náměstci, nebo že se zbytečně oddělí věci, “které patří k sobě” (například výběrová řízení a dotační politika). V rámci odpovědi jsme se dozvěděli, že gesce byly rozděleny spíše podle schopností a zaměření jednotlivých náměstků. Hm…
  • Varovný signál vidíme u finančního výboru - jednoho z hlavních orgánů, který kontroluje hospodaření města. Koalice si pro sichr jako předsedu zvolila Jana Procházku z ANO a tím porušila zvyklost, že tuto funkci zastává opozice
    Místopředsedou se stal Jan Mazuch (SPOLU).
  • Alespoň že Kontrolnímu výboru bude předsedat Martin Slezák (SPOLU), jinak by to vypadalo opravdu blbě. Místopředsedu zastane náš Lukáš Havlena a pohlídá, že úkoly dané radním budou plněny..

Jak jste s novým vedením Pardubic spokojeni?

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Novým zastupitelem Pardubic se stane Dominik Bečka, nahradí Ivanu Böhmovou

Novým zastupitelem Pardubic se stane Dominik Bečka, nahradí Ivanu Böhmovou

Do pardubického zastupitelstva na březnovém zasedání vstoupí Dominik Bečka. 31letý manažer finančních rizik naváže na své tříleté působení na prvním obvodu, věnovat se bude hlavně rozpočtu a kvalitě veřejného prostoru v centru Pardubic. V zastupitelských lavicích nahradí Ivanu Böhmovou v opozičním klubu Pirátů.

☃️ Report - zastupitelstvo leden 2023

☃️ Report - zastupitelstvo leden 2023

Nová koalice ve staronovém složení nelení. Od nástupu na radnici zrušila nahlížení do kalendářů radních, parkovací místa v centru, nepohodlné komise pro strategii či architekturu a urbanismus či vlastní volební hesla o nezdražování MHD.

🎄🌨REPORT - ZASTUPITELSTVO PROSINEC 2022

🎄🌨REPORT - ZASTUPITELSTVO PROSINEC 2022

💶 Hlavním bodem včerejšího programu byl rozpočet na rok 2023. Popsali bychom ho jako konzervativní, bez nečekaných investic. Náš postoj k rozpočtu nebyl přímo kritický, ale spíše zdrženlivý. Štěstím v neštěstí jsou vyšší daňové příjmy a daří se tak pokrýt všechny nutné výdaje na provoz Pardubic.