Dnes budeme přehazovat jména lopatou, tolik jich bude...

Jak dopadly volby asi víte - nová koalice má tu nejtěsnější většinu 20 hlasů a je složená z hnutí ANO, ČSSD alias Žijeme Pce a Společně Pce (sdružující několik poměrně nesourodých subjektů). V opozičních lavicích bude sedět hnutí SPOLU, Piráti, Naše Pce a komunisty vystřídalo hnutí SPD.

Volba Primátora a jeho náměstků proběhla tajně a hned tu máme spekulaci
Počet hlasů kupodivu neodpovídal rozložení koalice vs. opozice. Nový primátor Jan Nadrchal (ANO) byl zvolen počtem 21 hlasů. To znamená, že se někdo buď spletl nebo si za svou podporu stihl něco vyjednat.

  • Náměstkové (to jsou společně s primátorem jediní, kteří budou svoji funkci vykonávat jako placený full time job), budou čtyři:
    Jakub Rychtecký, René Živný, Jiřina Klčová, Jan Hrabal
  • Radu doplní řadoví členové František Brendl, Štěpánka Fraňková, Martin Charvát, Otakar Janecký, Jiří Lejhanec a Jiří Rejda
  • V rámci tzv. grilování, se náš Vojtěch Jirsa ptal na několik rozjetých projektů: Labská stezka, Bělobranské náměstí, Náhrdelník Chrudimky a Starou vojenskou plovárnu. Ostatní zastupitelé, zvláště z řad SPOLU, se dotazovali na dílčí věci z agend a gescí nových náměstků. Padaly i dotazy na odborné předpoklady a zkušenosti. U některých náměstků byly odpovědi až úsměvně vyhýbavé a amatérské. Snad se Oni-ví-kdo rychle sžijí s novými funkcemi!
  • Karel Haas (SPOLU) pak vznesl zajímavé dotazy na nelogičnost rozdělení gescí, které způsobí, že jednomu odboru budou nadřazeni až tři náměstci, nebo že se zbytečně oddělí věci, “které patří k sobě” (například výběrová řízení a dotační politika). V rámci odpovědi jsme se dozvěděli, že gesce byly rozděleny spíše podle schopností a zaměření jednotlivých náměstků. Hm…
  • Varovný signál vidíme u finančního výboru - jednoho z hlavních orgánů, který kontroluje hospodaření města. Koalice si pro sichr jako předsedu zvolila Jana Procházku z ANO a tím porušila zvyklost, že tuto funkci zastává opozice
    Místopředsedou se stal Jan Mazuch (SPOLU).
  • Alespoň že Kontrolnímu výboru bude předsedat Martin Slezák (SPOLU), jinak by to vypadalo opravdu blbě. Místopředsedu zastane náš Lukáš Havlena a pohlídá, že úkoly dané radním budou plněny..

Jak jste s novým vedením Pardubic spokojeni?